Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София

Десислава Георгиева

Информация за мен

Провеждам индивидуални уроци по БЕЛ. Заниманията осигуряват отлична подготовка за НВО след VІІ кл., ДЗИ след ХІІ кл., кандидатстудентски изпитни формати. Осигурявам също така и текущо подпомагане на ученици от V до ХІ кл. с цел пълноценно овладяване на материала и затвърждаване на знанията. Аз самата съм отговорен преподавател с висока квалификация, доктор на филологическите науки с дългогодишен опит в работата с ученици и студенти.

Уроците се провеждат веднъж (или два пъти) седмично. Продължителността им е 90 мин. (2 учебни часа). Цената е 15 лв. за учебен час.

Известно е, че индивидуалната работа дава най-пълноценна възможност усилията да се насочат тъкмо към онези части от материала, в които ученикът има пропуски, неясноти и затруднения. За да бъде тази възможност максимално оползотворена, прилагам тестови форми за проверка, разнообразни интерактивни методи и техники, които вече са доказали своята ефективност чрез отличните резултати на моите ученици. Ежеседмично задавам писмени и устни домашни работи. Освен утвърдените от МОН учебници и помагала използвам и разработени от мен материали по граматика на българския книжовен език, както и за изучаваните художествени текстове на български класици. Поддържам текуща писмена и устна връзка с родителите с цел постигане на максимални резултати от заниманията.

С мен можете да се свържете на тел. 0 натиснете за преглед

Благодаря Ви, че преценихте за необходимо и интересно да посетите моя профил в Pomagalo.com!

Цена на урок
30 лв.
Учителски стаж
24 години
Последно на линия 20.08.2019
Регистрация като учител 24.06.2013
Моята възраст 53 години
Живея и преподавам в София (Банишора)
Къде провеждам уроците На място при мен
Преглеждания на профила 231 пъти
Телефон за контакт натиснете за преглед
Съобщения за контакт 21 съобщения (5% отговорени)

Давам уроци по

Моето образование
Випуск Институция
1990 доктор по Славянска филология от СУ "Св. Климент Охридски", град София
1995 доктор по Славянска филология от СУ "Св. Климент Охридски", град София

Моят професионален опит
От До Място
2008 2018 частни уроци , град София
"В практиката ми на частен преподавател по БЕЛ съм имала и имам следните основни професионални задължения и фокуси на работа: • Разработване на стриктно съобразени с изискванията и стандартите на МОМН материали за задължителния ДЗИ по БЕЛ; • Провеждане на индивидуална подготовка на зрелостници за ДЗИ по БЕЛ. Уроците от една страна следват съдържателната рамка, зададена от МОМН, а от друга чрез тях се реализира възможността учащите се да задълбочат и разширят познанията си по история на новата българска литература и граматика на българския книжовен език; • Провеждане на индивидуални занимания с подрастващи от среден и горен курс с цел повишаване на оценките им в училище или за подготовка за поправителен изпит; • Индивидуална подготовка за тестовете за държавно външно оценяване след 7 кл.; • Планиране и провеждане на всички занимания съобразно поставените конкретни цели, индивидуалното ниво на придобитите вече знания и умения, както и съобразно цялостната нагласа към образователния процес учащия се; • Съчетаване на методическите и дидактичните задачи по време на целия обучителен процес; • Текущ мониторинг на напредъка в усвояването на преподаваните знания и умения чрез задаване на домашни работи, прилагане на тестови форми и разнообразни интерактивни техники (мозъчна атака, ролева игра, симулативна игра и др.); • Подпомагане на обучаемите в изграждането на умения за активно слушане, както и на способности за разбиране и анализиране на непознати текстове от различни функционални стилове; • Подпомагане на изграждането на ясна вътрешна мотивация за постигане на оптимални резултати от обучението по БЕЛ – като залог за успех в бъдещата професионална реализация; • Осигуряване на текуща обратна връзка и обсъждане на хода на обучителния процес с родителската общност;"
2008 2016 частна школа , град София
"В практиката ми на частен учител по БЕЛ моите основни отговорности са свързани с: • Разработване на стриктно съобразени с изискванията и стандартите на МОН материали за задължителния за зрелостниците ДЗИ по БЕЛ; Материалите групират информацията в две нива: І. Задължителен оптимален обем знания, съобразен с ДОИ; ІІ. Допълнителни знания, стимулиращи задълбочаването и разширяването на познанията за българската литературна история; • Провеждане на индивидуални занимания за подготовка на зрелостници за ДЗИ по БЕЛ. Заниманията от една страна следват съдържателната рамка, зададена в МОН, а от друга чрез тях се реализира възможността учащите се да допълнят и затвърдят знанията си по граматика и по история на новата българска литература; • Планиране и провеждане на всички занимания съобразно поставените конкретни цели, индивидуалното ниво на придобитите вече знания и умения, на психологическия профил и цялостната нагласа към образователния процес учащия се; • Съчетаване на методическите с дидактичните задачи по време на целия обучителен процес; • Текущ мониторинг на напредъка в усвояването на преподаваните знания и умения чрез задаване на домашни работи, приложение на тестови форми и разнообразни интерактивни техники (мозъчна атака, ролева игра, симулативна игра и др.); • Подпомагане на изграждането на ясна вътрешна мотивация за постигане на оптимални резултати от обучението по БЕЛ – като една от предпоставките за успех в бъдещата професионална и личностна реализация; • Осигуряване на текуща обратна връзка и обсъждане на хода на обучителния процес с родителската общност;"
1994 2000 държавен университет Софийски университет "Св. Климент Охридски", град София
"в качеството ми на хоноруван асистент професионалните ми задачи включват: • Разработване и изнасяне на лекционни курсове по сравнително славянско литературознание в специалностите славянска и българска филология; • Разработване и изнасяне на лекционни курсове по история на полската литература в специалността полска филология; • Автор на една монография и редица публикации, посветени на историята на българската и полската книжовност (ХIX – XX в.) и рецепцията на класически полски художествени текстове в България;"

Отзиви от потребители за преподавателя

Рекламирайте вашите услуги

Ако предлагате частни уроци, може да рекламирате услугите си напълно безплатно!
Създайте вашия профил
Други подобни учители

Лиляна Георгиева
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  39 години
16

Зоя Новакова
преподава по Литература, Български език и Английски език
в град София
с опит от  13 години
39

виж още преподаватели...
Последно видяха учителя